HZV LUTRA

INFORMATIE OVER CORONA

LUTRA RICHTLIJNEN

Lees vóór je bezoek aan sportaccommodatie De Wissen onze algemene én aanvullende richtlijnen (wanneer van toepassing) goed door.

ALGEMENE RICHTLIJNEN LUTRA

Op basis van het Protocol Verantwoord Zwemmen hanteren we de volgende richtlijnen voor onze leden: 

 1. Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts.
 2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten, totdat iedereen weer volledig hersteld is. 
 3. Behoor je zelf tot een risicogroep met betrekking tot je eigen gezondheid, maak dan voor jezelf een afweging of het verstandig is om te komen.
 4. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (in het water en op de kant). Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13 t/m 17 jaar onderling. 
 5. Het dragen van mondkapjes is verplicht voor personen ouder dan 12 jaar, behalve:
  – voor zwemmers vanaf de kleedruimte naar het zwembassin (bij het betreden van de natte ruimte);
  – tijdens het zwemmen/sporten;
  – bij het geven van (zwem)les, training of instructie als het mondkapje dit teveel belemmert.
 6. Spreek elkaar aan op het moment dat iemand te dichtbij komt.  
 7. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Reinig je handen en armen – indien mogelijk – direct na hoesten of niezen met zeep of desinfectans
 8. Kom alleen naar de sportaccommodatie op vooraf afgesproken tijden.
 9. Kom alleen of met personen uit jouw huishouden. 
 10. Gebruik eigen vervoer naar de sportaccommodatie; kom te voet, met de fiets of met eigen auto.
 11. Ga voordat je naar de sportaccommodatie vertrekt thuis naar het toilet.
 12. Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding. 
 13. Was voorafgaand aan en na afloop van het bezoek aan de sportaccommodatie je handen met zeep of desinfectans gedurende minimaal 20 seconden. 
 14. Kom niet eerder dan 5 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie. 
 15. Je mag de sportaccommodatie/zwemzaal pas in nadat dit door een coördinator, instructeur of trainer is aangegeven. 
 16. Ben je te laat, dan is deelname aan de activiteit niet meer mogelijk.
 17. Douche thuis na het zwemmen.
 18. Volg altijd de instructies op van de daartoe bevoegde personen (instructeurs, trainers, coördinator en zwembadpersoneel).
 19. Volg altijd de aangegeven routes om naar binnen en naar buiten te gaan. In geval van evacueren vervallen deze routes en geldt het bedrijfsnoodplan van de sportaccommodatie.
 20. Als de richtlijnen niet worden opgevolgd kan een zwemmer/ouders toegang tot de activiteit worden geweigerd of verzocht worden de activiteit te stoppen en de sportaccommodatie te verlaten.
 21. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
Scroll to Top