HZV LUTRA

INFORMATIE OVER CORONA

LUTRA RICHTLIJNEN

Lees vóór je bezoek aan sportaccommodatie De Wissen onze algemene én aanvullende richtlijnen goed door.

CORONA INFORMATIE

Sinds maandag 11 mei jl. zijn de zwembaden weer open. Dat is goed nieuws voor iedereen die graag zwemt! Ook de activiteiten van onze vereniging zijn weer opgestart, soms in een aangepaste vorm waarbij de veiligheid van onze leden voorop staat. Toch moet elke (ouder of verzorger van een) zwemmer nog steeds zelf de afweging maken of het voor zijn of haar persoonlijke situatie (risicogroep, gezinssituatie) verantwoord is om te gaan zwemmen.

We hopen met z’n allen dat er snel een einde komt aan deze periode en dat we weer terug kunnen naar de oude situatie. Tot die tijd vragen wij je om onze algemene én aanvullende richtlijnen te volgen wanneer je naar de sportaccommodatie komt. 

In verband met de te nemen maatregelen kunnen sommige activiteiten niet doorgaan of alleen in aangepaste vorm.

Met ingang van woensdag 14 oktober 2020 16.00 uur zijn alle activiteiten voor volwassenen tot nader order opgeschort. Zwemlessen en trainingen voor jeugdleden gaan vooralsnog gewoon door. 

De commissie Corona is intussen hard aan het werk om iedereen zo snel mogelijk weer aan het zwemmen te krijgen, zodra dit weer mogelijk is binnen de door de overheid, het RIVM en de KNZB gestelde kaders. Houd mail, app en deze website in de gaten voor verdere info.

Scroll naar top