HZV LUTRA

INFORMATIE OVER CORONA

LUTRA RICHTLIJNEN

Lees vóór je bezoek aan sportaccommodatie De Wissen onze algemene én aanvullende richtlijnen goed door.

CORONA INFORMATIE

Sinds maandag 11 mei jl. zijn de zwembaden weer open. Dat is goed nieuws voor iedereen die graag zwemt! Ook onze vereniging is begonnen met het opstarten van de activiteiten, wel in een aangepaste vorm waarbij de veiligheid van onze leden voorop staat. Toch moet elke (ouder of verzorger van een) zwemmer nog steeds zelf de afweging maken of het voor zijn of haar persoonlijke situatie (risicogroep, gezinssituatie) verantwoord is om te gaan zwemmen.

We hopen met z’n allen dat er snel een einde komt aan deze periode en dat we weer terug kunnen naar de oude situatie. Tot die tijd vragen wij je om onze algemene én aanvullende richtlijnen te volgen wanneer je naar de sportaccommodatie komt. 

In verband met de te nemen maatregelen kunnen sommige activiteiten niet doorgaan of alleen in aangepaste vorm.

Leden die eerder aangegeven hebben geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om 1x per week te komen zwemmen en dit nu toch willen doen, kunnen zich alsnog aanmelden door een mail te sturen naar ledenadministratie@lutrahelmond.nl. Ook het wisselen van zwemuur moet via dit mailadres aangevraagd worden.

Scroll naar top