HZV LUTRA

INFORMATIE OVER CORONA

LUTRA RICHTLIJNEN

Lees vóór je bezoek aan sportaccommodatie De Wissen onze algemene én aanvullende richtlijnen goed door.

RICHTLIJNEN VOOR CORONA-COÖRDINATOREN

Voor Corona-coördinatoren gelden naast de algemene richtlijnen ook de volgende aanvullende richtlijnen:

 1. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie. 
 2. Houd altijd 1,5 meter afstand ten opzichte van zwemmers, ouders/verzorgers en instructeurs/trainers. Alleen in een noodsituatie maak je – indien nodig – fysiek contact.  
 3. Op de afgesproken tijd of op aangeven van een daarvoor aangewezen Lutra medewerker mag een groep zwemmers naar de ingang van de zwemzaal lopen volgens de aangegeven routes.
 4. Nadat de vorige groep uit het water is en via de raamkant de zwemzaal aan het verlaten is, kan de trainer/instructeur/coördinator de nieuwe groep naar de raamkant laten lopen. Na de activiteit moeten de zwemmers de zwemzaal direct verlaten via de aangegeven routes.
 5. Zorg voor een aanwezigheidsregistratie van zwemmers en instructeurs/trainers.
 6. Informeer zwemmers in een groep voorafgaand aan een activiteit over de (gedrags)regels en het belang van de uitvoering ervan, zoals de  geldende 1,5 meter afstandregel. Spreek ze aan wanneer de regels niet worden nageleefd.
 7. Zijn er kinderen in een groep, leg dan de (gedrags)regels extra duidelijk uit. Help ze om de (gedrags)regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt. 
 8. Zorg in de eerste weken voor extra uitleg van en begeleiding van de routing voor binnenkomende leden en ouders/verzorgers die toestemming hebben om hun kind(eren) te begeleiden.
 9. Probeer kinderen zoveel mogelijk te stimuleren om zich zelfstandig uit en aan te kleden, door bijvoorbeeld ouders/verzorgers te vragen om buiten te wachten.
 10. Zwemt een kind in het wedstrijdbad en heeft het de hulp van een ouder/verzorger nodig bij het aankleden, dan moet hier vóór de activiteit toestemming voor aangevraagd zijn. Bij akkoord volgt de ouder/verzorger een paar minuten voor het einde van de activiteit de route IN Wedstrijdbad om naar de kleedruimtes te gaan.
 11. Wijs op het belang van contactgegevens voor noodcommunicatie, zoals een 06-nummer. Vraag of kinderen het nummer kennen of in hun tas hebben en of het nummer al doorgegeven is aan de ledenadministratie (ledenadministratie@lutrahelmond.nl). 
 12. Volg altijd de aangegeven routes om naar binnen en naar buiten te gaan. In geval van evacueren vervallen deze routes en geldt het bedrijfsnoodplan van de sportaccommodatie.
Scroll to Top