HZV LUTRA

INFORMATIE OVER CORONA

LUTRA RICHTLIJNEN

Lees vóór je bezoek aan sportaccommodatie De Wissen onze algemene én aanvullende richtlijnen goed door.

RICHTLIJNEN VOOR OUDERS/VERZORGERS

Voor ouders/verzorgers van zwemmende leden gelden naast de algemene richtlijnen ook de volgende aanvullende richtlijnen. En vergeet niet om ook de aanvullende richtlijnen voor zwemmers te lezen.

 1. Informeer je kind over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg ervoor dat je kind altijd de aanwijzingen van de instructeurs/trainers opvolgt. 
 2. Stem met je kind je contactgegevens af voor noodcommunicatie, zoals je 06-nummer. Zorg dat dit nummer ook bekend is bij de betreffende instructeur/trainer/coördinator en de ledenadministratie (ledenadministratie@lutrahelmond.nl). Vergeet niet om ook wijzingen door te geven.
 3. Breng je kind alleen naar de sportaccommodatie wanneer er een activiteit voor je kind gepland 
 4. Wanneer je kind niet zelfstandig naar de sportaccommocatie kan komen, zorg er dan voor dat je als ouder/verzorger alleen reist en alleen je eigen kind brengt.
 5. Gebruik eigen vervoer om je kind naar de sportaccommodatie te brengen; kom te voet, met de fiets of eigen auto.
 6. Wanneer je je kind komt brengen of halen, houd dan ook bij de in- en uitgang van de sportaccommodatie 1,5 meter afstand in acht.
 7. Een ouder/verzorger heeft geen toegang tot de accommodatie, dus ook niet tot de kleedruimtes en tribune. Voor uitzonderingen zie richtlijn 8 en 9.
 8. Zwemt je kind in het wedstrijdbad en heeft het de hulp van een ouder/verzorger nodig bij het aankleden, dan moet hier vóór de activiteit toestemming voor aangevraagd zijn. Bij akkoord volgt de ouder/verzorger een paar minuten voor het einde van de activiteit de route IN Wedstrijdbad om naar de kleedruimtes te gaan.
 9. Heeft je kind zwemles in het doelgroepenbad en kan het zich nog niet zelfstandig omkleden, dan mag 1 ouder/verzorger meelopen tot aan de ingang van het doelgroepenbad. Daarna volgt de ouder/verzorger de route UIT Doelgroepenbad om de sportaccommodatie te verlaten. Direct na de les kan je je kind ophalen bij de uitgang van het doelgroepenbad en helpen met omkleden. Daarna verlaten jullie direct de sportaccommodatie.
 10. Kom je als ouder/verzorger je kind ophalen, zorg er dan voor dat dit moment zo kort mogelijk is. Voor iedereen geldt: blijf niet buiten praten, maar vertrek direct.
 11. Volg altijd de instructies op van de daartoe bevoegde personen (instructeurs, trainers, coördinatoren en zwembadpersoneel).
Scroll to Top