HZV LUTRA

ZWEMLES - RECREATIEF ZWEMMEN - SYNCHROON - WATERPOLO - WEDSTRIJD

contributie & info lidmaatschap

inschrijven

InschrijfgeldWordt eenmalig ingehouden via automatisch incasso bij start lidmaatschap€ 10,00 eenmalig

contributie 2024

Zwemmen 1 x p/wk Contributie via automatische incasso in 4 termijnen van € 52,50 € 210,00 per jaar
Zwemmen 2 x p/wk of meer 1) Contributie via automatische incasso in 4 termijnen van € 87,50 € 350,00 per jaar
Kosten KNZB startvergunning 2) Voor leden geboren in 2011 of eerder:
via automatische incasso samen met de 1e contributie-termijn

€ 42,05 per kalenderjaar

  Voor leden geboren in 2012 of later:
via automatische incasso samen met de 1e contributie-termijn
€ 2,10 per jaar
Gezinskorting Bij 3e en volgende gezinsleden € 3,50 per kwartaal

Inhouding contributie: 1e termijn op 12 januari, 2e termijn op 12 april, 3e termijn op 12 juli, 4e termijn op 12 oktober.

1) en/of startvergunninghouders
2) alleen van toepassing voor de wedstrijddisciplines

Beëindigen lidmaatschap
Het lidmaatschap moet 10 dagen vóór aanvang van het nieuwe kwartaal (dus 10 dagen voor 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober) worden opgezegd. Dit kan alleen door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@lutrahelmond.nl. Geef daarbij de naam en geboortedatum door van de persoon waarvoor het lidmaatschap wordt beëindigd.

Wijzigen persoonlijke gegevens
Dit kan alleen door een e-mail te sturen naar  ledenadministratie@lutrahelmond.nl. Geef daarbij de naam, geboortedatum en de te wijzigen gegevens door van het betreffende lid.

alle kinderen mogen meedoen

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil voorkomen dat schoolgaande kinderen uit minima gezinnen als gevolg van armoede niet kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijk leven op school en daarbuiten. Als zij niet mee kunnen doen dreigt voor hen sociale uitsluiting. En dat is slecht voor elk kind.

Leergeldondersteuning is er niet voor iedereen. Het is bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 uit gezinnen met minimale financiële middelen. HZV Lutra werkt samen met Stichting Leergeld Helmond om iedereen gelijke kansen te geven om te leren zwemmen. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar hun website www.leergeld.nl.

HZV Lutra Stichting Leergeld
Scroll naar boven