HZV LUTRA

ZWEMLES - RECREATIEF ZWEMMEN - SYNCHROON - WATERPOLO - WEDSTRIJD

INFORMATIE VOOR LEDEN

Algemene Leden Vergadering

Geachte leden, ereleden, leden van verdienste, en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Hierbij nodigen wij je uit voor de ALV op donderdag 21 maart 2024 om 20.00 uur in de vergaderruimte van Sportcentrum De Braak. Een link naar de agenda staat onderaan dit bericht.

Uit ervaring is gebleken dat tijdens de ALV vaak vragen gesteld worden over de financiën van de vereniging. Voor een juiste behandeling en beantwoording tijdens de ALV, is het noodzakelijk dat deze vragen uiterlijk één week voor de ALV (14 maart 2024) naar secretaris@lutrahelmond.nl  worden gemaild.

Namens het bestuur van HZV Lutra,

Petra Bos
Secretaris

Het verslag van de ALV van 2 maart 2023 is een voorlopig verslag tot het goedgekeurd wordt in de volgende ALV in 2024.

BINNENKORT

v
r

1

dec

Officiële verhuizing naar nieuwe zwembad

m
a

1

jan

Start jubileumjaar Lutra

Scroll naar boven