Helmondse Zwemvereniging Lutra

Contributie 2023 en verder

Als vereniging vinden wij het belangrijk dat iedereen kan zwemmen. Daarom houden we onze tarieven graag zo laag mogelijk. Dit hebben we altijd kunnen doen dankzij onze leden, en door zuinig om te gaan met de geïnde contributie. En vooral ook met de hulp van de vele enthousiaste vrijwilligers naast de badrand en in de vele functies in en om het zwembad.

Niet meer kostendekkend

Enkele jaren geleden kondigde het bestuur al aan dat de contributie niet meer kostendekkend is. Veel is duurder geworden; zo ging bijvoorbeeld de btw over zwembadhuur van 6 naar 9%. In het verleden werd dit opgevangen door een gestaag stijgend ledenaantal. De rek is echter uit het beschikbare badwater en dat zet een limiet op het aantal leden dat kan zwemmen en daarmee dus ook op de contributie die binnenkomt.

Het plan was om al in 2020 met een voorstel te komen om de contributie te verhogen. Maar toen kwam corona. We vonden het niet eerlijk om de verhoging door te voeren in een tijd vol lockdowns en andere beperkende maatregelen. Niet kunnen zwemmen en wel meer betalen, dat voelde niet goed naar onze leden toe. Dankzij overheidssteun en reserves uit eerdere jaren, was dat gelukkig ook niet noodzakelijk.

Inmiddels is alles weer terug naar normaal. Onze reserves zijn kleiner geworden, maar nog wel voldoende gezond. Het gat in onze begroting is echter niet gekrompen. Bovendien krijgen we in januari de jaarlijkse verplichte KNZB-prijsindexering* bovenop de contributie. Er zijn helaas signalen dat de komende prijsindexering een stuk hoger wordt dan dat we gewend zijn.

Wat moet er gebeuren?

De tijd om iets te doen begint nu wel te dringen. Gelukkig hoeven en willen we dat niet in één keer te doen. In de contributie van het 1e kwartaal 2023 zal de prijsindexering van de KNZB verwerkt zijn. Verder is achter de schermen hard gewerkt aan een voorstel om de contributie geleidelijk te verhogen en zo het begrotingsgat te kunnen dichten. Als bestuur denken we met alle belangen rekening te hebben gehouden. In de Algemene Leden Vergadering van Lutra, op donderdag 2 maart 2023, leggen we dit voorstel voor aan onze leden en we nodigen iedereen van harte uit om hier kritisch naar te kijken en mee te denken.

Wat als ik de contributie niet kan betalen?

Gelukkig heeft de gemeente Helmond hier regelingen voor. Bekijk waar een informatiemoment bij jou in de buurt wordt georganiseerd wordt via: www.helmond.nl/hulpbijrondkomen. Je kunt ook bellen naar 14 0492, optie 2.

Wat als ik de club kan en wil helpen met een kleine of grotere bijdrage?

Wij zijn altijd op zoek naar sponsoren. Sponsoren kunnen helpen om eenmalige evenementen mogelijk te maken. Door een duurzame samenwerking kunnen zij ook helpen om de kosten voor de vereniging laag te houden. Daarnaast hebben wij met 400 leden een mooie lokale aanwezigheid die we graag inzetten voor onze sponsoren.

Ben je particulier? Ook dan zouden we ontzettend blij zijn met een donatie. Of neem bijvoorbeeld voor HZV Lutra deel aan de vriendenloterij. Klik hier en kies voor een club, vereniging of stichting naar keuze en zoek op Lutra. Dan doe je mee voor leuke prijzen terwijl een gedeelte van je inleg rechtstreeks naar Lutra gaat.

Mocht je over dit alles vragen, opmerkingen, zorgen, creatieve ideeën etcetera hebben, spreek mij of een van mijn collega bestuurders dan aan. Of stuur een mailtje naar mij (voorzitter@lutrahelmond.nl).

Gwen van den Heuvel – Gielen
Voorzitter Lutra

* Meer weten over de KNZB prijsindexering, klik dan hier

Scroll naar boven