Lutrahelmond.nl

Een vereniging is meer dan sport

‘Nederland is echt een land van verenigingen. Het is de sociale smeerolie van onze maatschappij, zo heeft onderzoek aangetoond. Bijna de helft van alle Nederlanders tussen de 18 en 80 jaar is op de een of andere manier betrokken bij een vereniging. En dat gaat veel verder dan alleen lid zijn.

Zo zijn Nederlanders betrokken als vrijwilliger, begeleider of simpelweg door als ouder een steentje bij te dragen aan de vereniging waar hun kinderen actief zijn. Het verenigingsleven levert daarmee een cruciale bijdrage aan onze sociale infrastructuur. Niet voor niets geeft bijna driekwart van de Nederlanders dan ook aan dat verenigingen een belangrijke sociale functie vervullen binnen de Nederlandse samenleving: Nederlanders die betrokken zijn bij verenigingen beschikken over een uitgebreidere vriendenkring dan Nederlanders die dat niet zijn.

Dat de coronacrisis haar sporen ook binnen het verenigingsleven achterlaat, zal niemand verbazen.

Vaker eenzaam
Op korte termijn zorgt het gedeeltelijk stilleggen van het verenigingsleven ervoor dat het welzijn van grote groepen Nederlanders in het geding is. Terwijl Nederlanders die betrokken zijn bij een vereniging doorgaans meer tevreden zijn met hun sociale leven dan Nederlanders die niet betrokken zijn, zien we ook dat zij zich tijdens de lockdown eerder dit jaar vaker eenzaam hebben gevoeld. 
De coronacrisis kan ook gevolgen hebben voor de sociale infrastructuur op langere termijn. Veel bij verenigingen betrokken Nederlanders denken dat zijn of haar vereniging door de coronacrisis onvoldoende inkomsten heeft. Wanneer verenigingen verdwijnen of wanneer minder mensen lid zijn, zullen Nederlanders elkaar moeilijker weten te vinden.’
(bron: RTL Nieuws)

Lutra in crisistijd
Gelukkig lijkt het erop dat wij elkaar nog steeds goed kunnen vinden. Ons ledenaantal blijft stabiel en daar kunnen we trots op zijn. We zijn alle sporters, ouders en vrijwilligers dankbaar dat ze ervoor kiezen om door te blijven gaan, ondanks alle restricties die ons worden opgelegd door de coronacrisis. Lutra gaat dit overleven dankzij jullie!

Het bestuur

Lees ook: ‘Van de zijlijn naar het hart van Lutra’

Scroll naar boven