Versoepeling maatregelen

Afgelopen woensdag heeft de overheid, vrij onverwacht, bekend gemaakt dat vanaf maandag 11 mei a.s. de zwembaden weer open mogen. Dat is voor iedereen die graag zwemt goed nieuws. Toch moet elke (ouder van een) zwemmer nog steeds zelf de afweging maken of het voor zijn of haar persoonlijke situatie (risicogroep, gezinssituatie) verantwoord is om te gaan zwemmen.

Als vereniging kunnen we nog niet meteen starten. Aan de openstelling zijn namelijk een aantal (gisteren pas gepubliceerde) voorwaarden verbonden, die als doel hebben het – volgens de richtlijnen van het RIVM en het Protocol Verantwoord Zwemmen – waarborgen van de maximale veiligheid voor jezelf, je medezwemmers, de trainers, instructeurs, andere vrijwilligers en het zwembadpersoneel.

Dezelfde dag nog is een werkgroep gestart waarin bestuur en commissies aan de slag zijn gegaan om protocollen en plannen te maken waarmee we zoveel mogelijk leden de gelegenheid kunnen geven om te zwemmen. Hierbij dienen we o.a. rekening te houden met het maximum aantal bezoekers in het gebouw en de verplichte onderlinge afstanden in het water. Als gevolg hiervan zullen de trainers en instructeurs de zwemactiviteiten/trainingen/oefeningen moeten aanpassen. Ook moeten we onze activiteiten afstemmen met de overige gebruikers van het zwembad (andere verenigingen). En tot slot moeten de regels en afspraken voor zowel zwemmers als vrijwilligers vastgelegd worden en gecommuniceerd naar iedereen. Bij dit alles gaan we zorgvuldig te werk en dat heeft enige tijd nodig. Zodra duidelijk is dat alles ondervangen is en we ook weten wanneer en hoe we weer kunnen zwemmen, informeren we alle leden via onze nieuwsbrief en de website. 

Nog even geduld en bedankt voor jullie begrip!

Bestuur en commissies HZV Lutra

Link naar KNZB Nieuwsbericht: https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048843/zwembranche_publiceert_protocol_voor_heropening_zwembaden/

Link naar Protocol Verantwoord Zwemmen: https://www.knzb.nl/StippWebDLL/Resources/Handlers/DownloadBestand.ashx?ID=1000050351

Scroll naar boven